About us
Lotus Children's Centre
Projects
Donate

YOUR HELP IS NEEDED

Currently, more and more children in the Lotus Children's Centre are at an age to make choices for the right and appropriate education.

Lotus Child Education aims to provide all children of Lotus an education, which corresponds to each child.

During this process the skills, knowledge, qualities and interests per child will be reviewed to decide which education responds best. It aims to give these children the opportunity for a good future. For this reason, it sometimes is preferable not to choose government-linked schools but to choose private and / or foreign-oriented and related education institutions in Mongolia. The intention is to break the vicious circle of poverty and to provide better future opportunities.

 

Op dit moment is de grootste groep kinderen van het Lotus Children’s Centre in de leeftijd gekomen om keuzes te moeten maken voor het juiste en bij hen passende onderwijs. Per kind wordt er gericht gekeken wat voor soort onderwijs het beste aansluit bij zijn/haar vaardigheden, kennis, kwaliteiten en interesses. Hiervoor is het soms gewenst om niet te kiezen voor overheidsscholen, maar júist te kiezen voor particuliere en/of buitenlandse onderwijsinstellingen in Mongolië.

Het doel is om hen uit de armoedecirkel te halen. Wij willen ieder kind ondersteunen én stimuleren in hun éigen keuze op een betere toekomst.

JOUW HULP IS NODIG