top of page

FOUNDED BY DIDI ANANDI KALIKA

Helping vulnerable children in Mongolia www.lotuschild.org

CHILDREN'S CENTRE

The Lotus Children's Centre is a Mongolian NGO founded in 1995. It houses 65 abandoned and abused children, including children with disabilities.

Lotus has a focus on supporting the development of the children and to provide opportunities. It enables them to break the cycle of poverty and to have a stable, happy and successful future. For the children Lotus is their family.

Although most children will move out at the age of 18, Lotus commits ongoing support. Just like any family does when a child leaves home.

This objective entails paying university fees or helping to find work / training opportunities. Lotus gets no funding from the government and relies on the generosity of supporters and donors to be able to operate.

KINDER HUIS

Sinds 1995 is het Lotus Children's Centre een Mongoolse NGO. Op dit moment zijn er 65 weeskinderen, waarvan veel kinderen mishandeld zijn. Daarnaast woont er ook een aantal kinderen met een handicap.

Lotus richt zich op het ondersteunen van hun ontwikkeling en het bieden van kansen. Zo kunnen ze uit de armoede-cyclus breken en een stabiele, gelukkige én succesvolle toekomst hebben. Voor de kinderen is Lotus hun familie. Hoewel de meeste kinderen het Lotus Children's Centre verlaten, zullen ze blijvend steun nodig hebben en daar ook op kunnen rekenen, zoals elke familie dat doet wanneer een kind uit huis gaat. De ondersteuning houdt in dat universiteitskosten betaald worden of om het vinden van werk- en opleidingsmogelijkheden. Lotus krijgt geen financiering van de overheid, maar vertrouwt op de vrijgevigheid van sponsors om te kunnen opereren.

LOTUS CHILDREN'S CENTRE

bottom of page