GALLERY

Stanny and Fritz with some of the children.

Stanny en Fritz met enkele kinderen.

The board of the foundation Lotus Child Education is represented by Fritz, Marij and Ernie.

Het bestuur van stichting Lotus Child Education bestaat uit Fritz, Marij en Ernie.

Stanny is the initiator and is actively involved in the foundation.

Stanny is de initiatiefneemster en actief betrokken bij de stichting.

"The medal for children" is granted to someone who has personally made a contribution for the development of Mongolian children and youth. This award is granted to the above person by the order ( 2018, A / 170) of the director of the governmental authority for families, children and youth development of the Mongolian government.

 

The Director of the Public Authority for Families, Children and Youth Development,

O. Altansukh 

"De medaille voor de kinderen" wordt verleend aan iemand die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de ontwikkeling van de Mongoolse kinderen en jeugd. Deze onderscheiding wordt toegekend aan bovenstaande persoon door de order (2018 A / 170) van de directeur van de overheidsinstantie voor gezinnen, kinderen en jeugdontwikkeling van de Mongoolse regering.

De directeur van de overheidsinstantie voor gezinnen, kinderen en jeugdontwikkeling, 

O. Altansukh

In the local newspaper in The Netherlands a big interview.

In het Eindhovens Dagblad een groot geplaatst interview.

Kempinski Hotel Khan Palace Ulaanbaatar (Mongolia)

28 December 2018

Kempinski Hotel Khan Palace

Christmas / New Year dinner with the children of Lotus Children's Centre

Enkele kinderen van het Lotus Children's Centre die geplaatst zijn of geplaatst gaan worden op een andere geschikte school.

A few children of the Lotus Children's Centre who have been placed already or will be placed in a suitable school.

Some impressions of our visit to Mongolia

from April 21 to May 4 in 2019.

Enkele impressies van ons bezoek aan Mongolië

van 21 april t/m 4 mei 2019

Some impressions of our visit to Mongolia

from 20 December 2019  until 2 January 2020.

Enkele impressies van ons bezoek aan Mongolië

van 20 december 2019 t/m 2 januari 2020

The first generation of graduates

- May 2020

De eerste lichting geslaagden - mei 2020

© 2017 by

Stichting / Foundation

Lotus Child Education

KvK-nummer 69237859

RSIN/Fiscaal-nummer 857796598

bank account: NL43 RABO 0321 9907 81

SWIFT code: RABONL2U

Call us:

+31 (0) 6 444 07 818

Find us:

Stichting / Foundation

Lotus Child Education

Fritz Hörter

Vondellaan 33

5421 PN  Gemert

The Netherlands

stannyfritz@hotmail.com