DONEREN PARTICULIEREN

Met een donatie helpt u ons om educatie te financieren voor de kinderen van het Lotus Children’s Centre in Gachuurt - Mongolië. De fiscus helpt u daar zelfs een handje bij. U mag uw gift onder voorwaarden aftrekken als u deze doet aan o.a. een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Lotus Child Education heeft de ANBI-status. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn in de belastingaangifte van uw inkomstenbelasting (IB).

 

Er zijn twee manieren om als donateur te profiteren van een belastingvoordeel.

 

1. PERIODIEKE GIFT

Periodiek schenken, ook wel periodieke giften genoemd, zijn volledig aftrekbaar voor u als donateur. De basis voor deze schenking is dat u een overeenkomst sluit met een ANBI waarbij u zichzelf verplicht om gedurende een minimale periode van vijf jaar, jaarlijks een vast bedrag te schenken. Vanaf 2014 kan deze overeenkomst door het goede doel worden opgesteld of door middel van een modelovereenkomst van de Belastingdienst. https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

 

Deze vorm van schenking geeft maximale zekerheid voor de donateur. De schenking mag namelijk zonder fiscale gevolgen stoppen als u arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos raakt, het goede doel geen ANBI meer is of failliet gaat.

 

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u berekenen met de schenkcalculator: https://anbi.nl/calculator/

2. GEWONE GIFT

Gewone giften zijn de giften die u doet aan stichting Lotus Child Education, die niet vastliggen in een schriftelijke overeenkomst.  

 

Ook bij gewone giften bestaat de mogelijkheid deze af te trekken. Donateurs komen hiervoor in aanmerking als het totale bedrag aan giften in één jaar hoger is dan 1 % van het verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot een maximum van 10 % van het inkomen. Verder is het van belang dat het een vrijwillige gift is en dat u geen tegenprestatie krijgt door het doen van deze gift.

 

Heeft u bijvoorbeeld een jaarinkomen van € 40.000,- dan is de drempel € 400,-. Geeft u in een jaar € 500,- dan is € 100,- aftrekbaar. 

© 2017 by

Stichting / Foundation

Lotus Child Education

KvK-nummer 69237859

RSIN/Fiscaal-nummer 857796598

bank account: NL43 RABO 0321 9907 81

SWIFT code: RABONL2U

Call us:

+31 (0) 6 444 07 818

Find us:

Stichting / Foundation

Lotus Child Education

Fritz Hörter

Vondellaan 33

5421 PN  Gemert

The Netherlands

stannyfritz@hotmail.com