top of page

DONEREN PARTICULIEREN

GEEF EN KRIJG EEN BELASTINGVOORDEEL

 

Belastingvrij schenken? Dat hangt af van het type gift. 

 

In de Belastingwet en in de Geefwet staat wanneer giften aan een goed doel fiscaal aftrekbaar zijn. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, gelden aparte regels. Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het ontvangende goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Stichting Lotus Child Education heeft een ANBI.

 

ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die ze krijgen. Zo kunnen ze de schenking voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling. Als aan de schenking een tegenprestatie is verbonden, moet de ANBI wel schenkbelasting betalen. 

 

 

GIFTENAFTREK GEWONE GIFT

 

Een gewone gift is een gift die je maar één keer doet. Of een gift die je wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Er geldt een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het ‘Drempelinkomen’ met een minimum van € 60,00.

Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2, en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan het goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het ‘drempelinkomen’.

 

 

GIFTENAFTREK PERIODIEKE GIFT

 

Periodieke schenkingen zin voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Je mag een periodieke gift inde aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

 • Jouw gift gaat naar een ANBI instelling. Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

 • Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die je zelf met de vereniging sluit.

 • Je krijgt niets in ruil voor jouw periodieke gift. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel.

 

 

BELASTINGVRIJ SCHENKEN KUN JE EENVOUDIG REGELEN 

 

Vul hiervoor de schenkingsovereenkomst van Stichting Lotus Child Education in. En regel het in 5 stappen:

 1. Bepaal welk bedrag je jaarlijks belastingvrij wilt schenken 

 2. Bepaal de looptijd van de schenkingsovereenkomst 

 3. Vul je persoonlijke gegevens in 

 4. Controleer de ingevulde gegevens 

 5. Onderteken het formulier en verzend het naar: Stichting Lotus Child Education 

 

Met een periodieke schenking steunt u voor minimaal vijf jaar het werk van Stichting Lotus Child Education en maakt u maximaal gebruik van belastingvoordeel. Dit kan al vanaf € 60,00 per jaar. U geeft ons daarmee ook zekerheid met betrekking tot het Onderwijs, Vorming en Opvoeding voor de kinderen om ze op die manier uit de armoede-cirkel te kunnen laten komen. 

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.pdf

 

Het invullen van het formulier duurt ongeveer 10 minuten. U heeft daarvoor de volgende informatie voor nodig:

 • Uw persoonsgegevens, waaronder uw BSN-nummer. En indien van toepassing (bij huwelijk of geregistreerd partnerschap) de persoonsgegevens van uw partner.

 • Uw e-mailadres en (indien van toepassing) het e-mailadres van uw partner (let op, een uniek e-mailadres per ondertekenaar is verplicht).

 • Uw IBAN (bankrekeningnummer).

 

Na het invullen en ondertekenen van het formulier kunt u het opsturen naar Stichting Lotus Child Education (Vondellaan 33 – 5421 PN Gemert – Nederland) en u ontvangt binnen 2 weken de definitieve overeenkomst van Lotus Child Education per post.

bottom of page