DONATIES

De jaarlijkse donaties en sponsoring

evenals de losse donaties zijn allemaal terug te vinden

in het financieel jaaroverzicht van Stichting Lotus Child Education.